Νέα ρύθμιση με 48 δόσεις για παλαιά χρέη

Στη νέα πάγια ρύθμιση των έως και 48 δόσεων που ξεκινά από 1.1.2020, θα ενταχθούν και τα παλαιά χρέη. Ενώ το νομοσχέδιο στη διαβούλευση έλεγε πως «οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται για οφειλές που βεβαιώνονται στις Δ.Ο.Υ., τα ελεγκτικά κέντρα…