Πτώση των βάσεων και πρόθεση για ελάχιστη βάση από το Υπουργείο Παιδείας

Οι βάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων ανακοινώθηκαν και έδειξαν ότι υπάρχει πτώση σχεδόν στις περισσότερες σχολές υψηλής ζήτησης, όπως οι νομικές αλλά και οι ιατρικές, με την Ιατρική Αθήνας να χάνει 25%  περίπου της περυσινής της βάσης. Η φετινή πρωτοτυπία έγκειται στο…