Ανοίγει το θέμα εκλογής του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας

Η εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, που θα έχει ολοκληρωθεί μετά το πρώτο τρίμηνο του 2020, θα είναι η πρώτη φορά που δεν πρόκειται να απειλήσει με τη διενέργεια εκλογών, καθώς βάσει της συνταγματικής αναθεώρησης, αποσυνδέθηκε από την προσφυγή στις…